Come With Hope, Back With Success."

Monday, March 28, 2011

KPS: Tafsir Data


Salam untuk semua pelawat celiksains.blogspot.com/
Pada post kali ini, Cikgu akan menerangkan satu KPS aras 2 (tinggi) iaitu kemahiran mentafsir data.

Mentafsir data ialah proses memberi penerangan rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpul.

Data yang dikumpul mungkin dalam pelbagai bentuk seperti jadual, gambarajah, graf, gambar dan lain-lain.

Kepentingan mentafsir data membolehkan kita:
1-Mendapat sebanyak mungkin maklumat dari jadual, graf dan gambarajah
2-Melihat hubungan antara pembolehubah yang terlibat
3-Membuat sesuatu rumusan.

Contoh :
Lihat graf di bawah dan jawab soalan iringan yang berikutnya.
Graf menunjukkan bilangan orang awan yang menaiki jenis pengangkutan yang berbeza.
 
1-Kendaraan manakah yang paling banyak dinaiki oleh orang awam?
2-Berapakah jumlah yang sepadan dengan bas?
3-Pada pendapat anda, kenderaan manakah yang berpotensi menjadi pengangkutan utama pada masa hadapan? Berikan sebab?

Jawapan yang diberikan kemungkinan:
1-Kenderaan bermotor
2-552.5
3-LRT. Kesesahan lalulintas di jalan raya.

Semua jawapan di atas sebenarnaya adalah jawapan yang diberi disebabkan pemerhatian dan keupayaan mentafsir data pada graf. Jika jawapan salah diberikan, ia menunjukkan kegagalan calon mengunakan petunjuk dalam graf bagi membuat tafsiran dan keputusan tepat.

Sehingga berjumpa lagi..
Cikgu Nordin