Come With Hope, Back With Success."

Monday, March 28, 2011

KPS : Inferens


Salam untuk semua calon-calon PMR dan SPM.
Pada post kali ini, cikgu akan menerangkan pula berkaitan KPS yang berikutnya iaitu membuat inferens.

Ramai calon-calon peperiksaan keliru antara inferens dan pemerhatian walaupun kedua-duanya mempunyai perbezaan yang begitu ketara. Ramai pelajar menulis pemerhatian apabila soalan mahukan  inferens.

Inferens ialah kenyataan tentang sesuatu objek atau peristiwa berdasarkan pemerhatian yang merupakan penerangan. Penerangan mungkin betul atau tidak.

Calon tidak perlu bimbang ketika memberikan inferens. Ada calon risau apabila kenyataan inferens yang diberikannya adalah berbeza daripada rakan lain. Inferens berkemungkinan terdapat lebih daripada satu bagi sesuatu situasi atau peristiwa. Apa yang penting, kenyataan inferens perlulah logik dan mengikut garis panduan penulisan inferens yang betul.

Lihat gambar di atas. Apakah maklumat yang boleh diberikan berdasarkan jawapan di atas? Kenalpasti yang mana satu inferens dan pemerhatian.

Kenyataan yang mungkin :
1-Daun itu bertompok-tompok coklat
2-Tompok-tompok mungkin disebabkan oleh racun
3-Terdapat lubang-lubang pada daun
4-Luang-lubang itu adalah hasil gigitan serangga

Jawapan:
Kenyataan 1 dan 3 adalah pemerhatian manakala kenyataan 
2 dan 4 adalah inferens.
---------------------------------------------------------------------------Berdasarkan gambar di atas yang manakah satukah penyataan yang berkaitan dengan inferens?
1-Kedua-dua kaki gadis itu tidak mencecah tanah
2-Gadis itu sedang memandang ke hadapan
3-Gadis itu sedang melihat lampu isyarat
4-Gadis itu berambut panjang

Jawapan :
Kenyataan 3 sahaja adalah inferens, kenyataan yang lainnya dalah pemerhatian

Dengan latihan yang cukup, Cikgu percaya semua calon peperiksaan akan semakin mahir.

Sehingga berjumpa lagi. Selamat belajar.
Cikgu Nordin