Come With Hope, Back With Success."

Monday, March 28, 2011

KPS: Mengukur

Salam untuk semua pengunjung.

Pada post kali ini, Cikgu akan menerangkan tentang KPS yang seterusnya iaitu Mengukur dan Menggunakan Nombor. Sebenarnya kemahiran ini telah digunakan dengan meluas di dalam mata pelajaran matematik dan sains. Cuma kadang-kadang ia tidak begitu diambil peduli oleh calon. Ada calon yang menganggap soalan jenis ini adalah mudah. Ramai juga yang membuat kesalahan ketika menjawab soalan jenis ini.

Apakah kemahiran mengukur dan menggunakan nombor?
Kemahiran ini adalah pemerhatian yang dibuat secara kuantitatif dengan menggunakan unit rujukan atau alat berunit piawai

Ketika mengaplikasi kemahiran ini, seseorang akan :
1-Menggunakan alat-alat ukuran dengan tepat
2-Menganggar jarak, luas, isipadu dalam situasi tertentu
3-Membuat ramalan dan inferens dengan tepat
4-Menggunakan kemahiran mengira
5-Menggabungjalin dengan kemahiran proses lain
6-Membiasakan diri dengan ukuran am seharian

Alat ukuran yang dimaksudkan terdiri daripada dua jenis iaitu piawai (pembaris, bikar, neraca dan sebagainya) dan bukan piawai (jengkal, kaki, hasta dan sebagainya). Semasa menjawab soalan peperiksaan, penggunaan alat ukuran piawai dan unit piawai itu sendiri adalah lebih diutamakan.

Kemahiran ini juga membantu calon ketika menghubungkan data ukuran dengan  kemahiran proses lain seperti inferens, ramalan dan sebagainya. KPS aras tinggi ini secara tidak langsung akan membantu pelajar dan calon agar lebih memahami sesuatu eksperimen atau peristiwa yang berlaku.

 
 

 Antara alat pengukuran yang biasa digunakan.Rajah di atas menunjukan bagaimana kemahiran mengukur dan menggunakan nombor diaplikasikan. Alatan yang digunakan adalah pembaris. Data bagi ukuran cermin mata dilihat dari perspektif ukuran yang berbeza-beza. Cara data di atas dikumpul menunjukkan pemahaman dan gabungan kemahiran proses permerhatian kuantitatif yang baik.

Ketika menjawab soalan peperiksaan, calon diingatkan agar mengambil berat tentang penulisan unit piawai yang diminta. Kegagalan menulis unit mungkin menyebabkan calon kehilangan markah bagi soalan berkenaan.

Sehingga berjumpa lagi.
Cikgu Nordin