Come With Hope, Back With Success."

Monday, March 28, 2011

KPS: Pembolehubah

Salam untuk semua pelawat celiksains.blogspot.com/
Pada post kali ini, Cikgu akan menerangkan satu lagi KPS aras 2 (tinggi) iaitu mengawal pembolehubah.

Apabila kita mengkaji perkaitan antara dua pembolehubah tertentu, salah satu daripadanya (pembolehubah dimanipulasikan) diubah. Perubahan dalam pembolehubah ini akan menyebabkan perubahan-perubahan dalam pembolehubah bergerakbalas.

Dalam sains, “mengawal pembolehubah” bermaksud menjadikan sesuatu pembolehubah itu malar.

Dalam sesuatu penyiasatan, untuk memerhati hubungan antara dua pembolehubah, salah satu daripadanya dimanipulasi bagi menghasilkan perubahan dalam pembolehubah kedua.

Pada masa yang sama, pembolehubah lain yang mungkin akan mempengaruhi keputusan akan dimalarkan. Tindakan ini dinamakan prose “mengawal pembolehubah”

Pembolehubah yang biasa digunakan di sekolah dinamakan pembolehubah dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan.

Berikut adalah contoh soalan mencari pembolehubah:

Rajah di atas menunjukkan empat jenis air yang sama dengan tahap kepanasan yang berbeza. Setitik pewarna makanan dititik ke dalam setiap bekas dan diperhatikan masa pewarna memenuhi keseluruhan bekas berkenaan.
Nyatakan pembolehubah dimanipulasi, Bergerakbalas dan dimalarkan.


Jawapan
Dimanipulasi : Kepanasan cecair/ suhu air
Bergerakbalas : Masa pewarna makanan memenuhi bekas
Dimalarkan : Jenis cecair, Jenis pewarna makanan


Sekian untuk kali ini. Jumpa lagi.
Cikgu Nordin.