Come With Hope, Back With Success."

Monday, March 28, 2011

KPS: Eksperimen


Salam untuk semua pelawat celiksains.blogspot.com/
Pada post kali ini, Cikgu akan menerangkan berkaitan dengan kemahiran proses yang terakhir iaitu kemahiran membuat eksperimen.

Kemahiran mengeksperimen ialah penggunaan beberapa kemahiran proses sains dalam mencari jawapan kepada sesuatu persoalan atau masalah.

Secara mudahnya, eksperimen dijalankan bagi membuktikan hipotesis. Seperti yang dihuraikan sebelum ini, hipotesis adalah kenyataan awal yang belum dibuktikan kebenarannya. Bagi membuktikan samada sesuatu hipotesis itu dapat diterima atau tidak adalah dengan menjalankan eksperimen.

Hipotesis yang telah diuji selalunya akan diterima sebagai teori dan akan dikaji oleh individu yang lain pula.


Urutan langkah menjalankan eksperimen adalah seperti berikut :
1- Membuat pemerhatian
2-Membuat inferens
3-Mencadangkan hipotesis
4-Mengemukan cara menguji hipotesis (langkah eksperimen)
5-Mengenalpasti pembolehubah
6-Menjalankan aktiviti (eksperimen)
7-Mengumpul maklumat
8-Mentafsir maklumat
9-Menyatakan samada hipotesis betul atau tidak

Kemahiran membuat eksperimen adalah kemahiran bersepadu aras tinggi yang bersistematik. Jika langkah eksperimen tidak dituruti dengan betul, keputusan yang diperolehi berkemungkinan tidak tepat dan boleh dipersoalkan.

Kemahiran mengeksperimen kerap kali digunakan di dalam makmal sekolah. Walaupuin ia kerap digunakan, tidak ramai pelajar yang mengikut garis panduan atau tatacara membuat eksperimen dengan betul.

Budaya melakukan penyiasatan atau eksperimen yang betul akan melatih generasi yang berbudaya saintifik dan tidak terhad kepada mata pelajaran sains sahaja.

Sehingga berjumpa lagi. Selamat belajar.
Cikgu Nordin