Come With Hope, Back With Success."

Monday, March 28, 2011

KPS : Mengelas

Selamat bersua kepada semua pengunjung terutamanya pelajar-pelajar sekolah menengah yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini. 

Pada kesempatan kali ini, Cikgu akan menerangkan tentang satu lagi Kemahiran Proses Sains (KPS) iaitu Kemahiran Mengelas. Cuba lihat rajah lego di bawah. Sebelum sesuatu objek dibentuk, adalah perlu  seseorang  itu mengenal pasti perbezaan bentuk serta warna yang terdapat pada lego berkenaan. Keupayaan seseorang itu melihat lego sebagai satu unit yang sama atau berbeza akan mempengaruhi penampilan bentuk yang bakal dibina.


Pengelasan boleh didefinisikan sebagai pengumpulan objek dengan ciri sepunya yang boleh diperhatikan ke dalam kumpulan yang sama. 

Semasa menggunakan kemahiran mengelas seseorang calon perlu :
1-Mengesan persamaan dan perbezaan yang dapat dilihat
2-Mengumpul sesuatu berdasarkan ciri-ciri sepunya
3-Menghuraikan cara pengkelasan yang digunakan
4-Mengumpul menggunakan pelbagai cara berdasarkan kriteria berbeza

Lihat rajah di bawah.
Apakah pengekelasan yang boleh dibuat?
Kemungkinan ada calon yang melihat dari perspektif yang berbeza. Walaupun begitu, ia tidak dilihat sebagai satu kesalahan ketika mengelas. Pandangan antara kita adalah berbeza-beza. Bagi menjawab soalan peperiksaan, selalunya panduan menjawab (guide)  akan diberikan agar calon tidak jauh tersasar dari persoalan pokok.

Sebagai contoh, anda boleh mengelaskan objek di bawah mengikut fungsi atau mengikut harga atau mengikut warna, saiz dan lain-lain lagi, Perlu diingat di dalam peperiksaan, tema pengkelasan mestilah tidak lari daripada persoalan utama yang ditanya.Latihan 2
Buat pengkelasan yang sesuai bagi wajah-wajah di bawah.


Kemungkinan jawapan :
1-Bentuk mata
2-Jenis rambut
3-Bentuk kepala
4-Bentuk hidung dan banyak lagi..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sehingga berjumpa lagi pada post berikutnya.
Cikgu Nordin