Come With Hope, Back With Success."

Monday, March 28, 2011

KPS: Meramal


Salam untuk semua calon-calon PMR dan SPM.
Pada post kali ini, Cikgu akan menerangkan pula berkaitan KPS berikutnya iaitu membuat ramalan.

Ramalan atau meramal adalah proses menentukan dan menjangka peristiwa yang akan datang berasaskan kepada pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Pemerhatian yang dimaksudkan mungkin peristiwa, keadaan, situasi atau keputusan eksperimen. Manakala pengalaman boleh merujuk kepada pengetahuan sedia ada yang dimiliki oleh pembuat ramalan. Data yang boleh dipercayai pula merujuk kepada set data yang dikumpulkan secara sah. Ia juga bermaksud ramalan yang dibuat perlu logik dan berkemungkinan akan berlaku.

Panduan ketika membuat ramalan:
1-Menggunakan bukti atau data semasa
2-Menentukan hasil mungkin dari tindakan
3-Yakin dengan ketepatan jangkaan yang dibuat
4-Mengesahkan jangkaan daripada bukti dan pengalaman lepas

Lihat gambar dan kenyataan yang berkaitan
Yang mana satu ramalan
A-Tembakan tidak kena sasaran
B-Tembakan terkena sasaran

Jawapan
Kedua-dua kenyataan adalah ramalan jika anda membuat andaian daripada pengalaman dan pengetahuan sedia ada anda.


Latihan 1
Kenalpasti kenyataan berbentuk ramalan.
1-Air batu mencair
2-Air batu akan mencair
3-Air batu akan mencair semuanya

Jawapan.
Kenyataan 3 adalah ramalan manakala kenyataan 1 dan 2 adalah pemerhatian


Sehingga berjumpa lagi. Selamat belajar.
Cikgu Nordin