Come With Hope, Back With Success."

Sunday, July 31, 2011

Soalan STR-SPM


Salam untuk semua pelawat. Soalan di bawah disediakan sebagai latihan untuk calon-calon SPM. Sila baca soalan dengan teliti dan cuba cari jawapan bagi soalan di bawah. Selepas anda memperolehi jawapan yang anda rasakan betul, bolehlah anda menyemak jawapan anda di bahagian bawah.
(Jangan melihat jawapan sebelum ada mendapat jawapan yang anda rasakan betul)


Contoh 1
Sila lihat dan fahami rajah di atas kemudian jawab soalan-soalan berikut.


1-Namakan pembolehubah dimanipulasi?
..............................................................

2-Namakan pembolehubah bergerakbalas ?
..............................................................

3-Namakan pembolehubah dimalarkan ?
..............................................................

4-Bina satu hipotesis dari eksperimen di atas?
..............................................................

5-Apakah prinsip cahaya yang ditunjuk dalam eksperimen di atas ?

..............................................................


JAWAPAN
1-Ketebalan kanta
2-Jarak fokus
3-Jenis kanta
4-Semakin tebal jenis kanta, semakin dekat jarak fokus
5-Cahaya bergerak lurus
 
Baca selengkapnya >>

Soalan STR-SPM

Salam untuk semua pelawat. Soalan di bawah disediakan sebagai latihan untuk calon-calon SPM. Sila baca soalan dengan teliti dan cuba cari jawapan bagi soalan di bawah. Selepas anda memperolehi jawapan yang anda rasakan betul, bolehlah anda menyemak jawapan anda di bahagian bawah.
(Jangan melihat jawapan sebelum ada mendapat jawapan yang anda rasakan betul)

Contoh 1
Sila lihat dan fahami rajah di atas kemudian jawab soalan-soalan berikut.

 1-Namakan struktur di atas?
..............................................................

2-Namakan bahagian R ?
..............................................................

3-Namakan bahagian S ?
..............................................................

4-Apakah nama proses bagi tindakan struktur di atas?
..............................................................

5-Apakah bahan utama untuk membuat struktur di atas di dalam makmal ?

..............................................................


JAWAPAN
1-Molekul sabun
2-Kepala hidrofilik (suka air)
3-Ekor hidrofobik (tidak suka air)
4-Saponifikasi
5-Garam dan minyak sawit
Baca selengkapnya >>

Soalan STR-SPM

Salam untuk semua pelawat. Soalan di bawah disediakan sebagai latihan untuk calon-calon SPM. Sila baca soalan dengan teliti dan cuba cari jawapan bagi soalan di bawah. Selepas anda memperolehi jawapan yang anda rasakan betul, bolehlah anda menyemak jawapan anda di bahagian bawah.
(Jangan melihat jawapan sebelum ada mendapat jawapan yang anda rasakan betul)


Contoh 1
Sila lihat dan fahami rajah di atas kemudian jawab soalan-soalan berikut.
 
1-Namakan proses yang ditunjukkan di dalam rajah di atas?
..............................................................

2-Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasi ?
..............................................................

3-Berikan satu pembolehubah yang bergerakbalas ?
..............................................................

4-Bina hipotesis bagi eksperimen di atas?
..............................................................

5-Gas apakah yang dikumpul dalam eksperimen di atas ?

..............................................................


JAWAPAN
1-Fermentasi atau Penapaian
2-Suhu kelalang
3-Isipadu gas yang dikumpul selepas 10 minit
4-Semakin meningkat suhu kelalang, semakin bertambah 
    isipadu gas yang terkumpul selepas 10 minit.
5-Gas karbon dioksida
 
Baca selengkapnya >>

Soalan STR-SPM

Salam untuk semua pelawat. Soalan di bawah disediakan sebagai latihan untuk calon-calon SPM. Sila baca soalan dengan teliti dan cuba cari jawapan bagi soalan di bawah. Selepas anda memperolehi jawapan yang anda rasakan betul, bolehlah anda menyemak jawapan anda di bahagian bawah.
(Jangan melihat jawapan sebelum ada mendapat jawapan yang anda rasakan betul)

 
Contoh 1
Sila lihat dan fahami rajah di atas kemudian jawab soalan-soalan berikut.
 
1-Namakan sistem yang ditunjukkan di dalam rajah di atas?
..............................................................

2-Namakan kelenjar X ?
..............................................................

3-Namakan kelenjar Y ?
..............................................................

4-Apakah fungsi kelenjar Y?
..............................................................

5-Namakan 4 lagi kelenjar selain X dan Y ?

..............................................................


JAWAPAN
1-Sistem endokrin
2-Pituitari
3-Ovari
4-Mengawal ciri seks sekunder bagi perempuan
5-Kelenjar tiroid, adrenal, testis, dan pankreas
Baca selengkapnya >>

Soalan STR-PMR


Salam untuk semua pelawat. Saolan di bawah disediakan sebagai latihan untuk calon-calon PMR. Sila baca soalan dengan teliti dan cuba cari jawapan bagi soalan di bawah. Selepas anda memperolehi jawapan yang anda rasakan betul, bolehlah anda menyemak jawapan anda di bahagian bawah.
(Jangan melihat jawapan sebelum ada mendapat jawapan yang anda rasakan betul)

 
Contoh 1
Sila lihat dan fahami rajah di atas kemudian jawab soalan-soalan berikut.

1-Namakan jenis gerakbalas pada pucuk pokok?
..............................................................

2-Apakah gerakbalas yang ditunjukkan pada akar ?

..............................................................

3-Air telah disiram di sebelah kiri pokok, selepas 12 jam, akar pokok telah menghala ke arah air berkenaan. Apakah jenis gerakbalas berkenaan?
..............................................................

4-Apakah jenis bijih benih di atas?
..............................................................

5-Apakah keperluan asas bagi percambahan biji benih di atas?
..............................................................


JAWAPAN
1-Fototropism positif
2-Geotropism positif
3-Hidrotropism positif
4-Monokotiledon
5-Air, oksigen, suhu yang sesuai. (tanah dan cahaya tidak diperlukan semasa percambahan)
Baca selengkapnya >>

Soalan STR-PMR

Salam untuk semua pelawat. Saolan di bawah disediakan sebagai latihan untuk calon-calon PMR. Sila baca soalan dengan teliti dan cuba cari jawapan bagi soalan di bawah. Selepas anda memperolehi jawapan yang anda rasakan betul, bolehlah anda menyemak jawapan anda di bahagian bawah.
(Jangan melihat jawapan sebelum ada mendapat jawapan yang anda rasakan betul)

Contoh 1
Sila lihat dan fahami rajah di atas kemudian jawab soalan-soalan berikut.


1-Namakan proses yang ditunjukkan di dalam rajah di atas?
..............................................................

2-Namakan hasil-hasil bagi proses di atas ?
..............................................................

3-Apakah tujuan proses di atas ?
..............................................................

4-Apakah kepentingan proses di atas kepada haiwan?
..............................................................

5-Apakah struktur pada tumbuhan yang mengangkut air dan makanan ?

..............................................................JAWAPAN
1-Proses fotosintesis
2-Gas oksigen, kanji, wap air
3-Tumbuhan menghasilkan makanan
4-Membekalkan makanan kepada haiwan
5-Mengangkut air-xylem, makanan-floem
Baca selengkapnya >>

Kuasai KPS04

Salam untuk semua pelawat dan calon-calon SPM serta PMR 2011. Post kali ini, Abang One akan menerangkan teknik menjawab soalan KPS04 iaitu membuat inferens.

Selalunya soalan  inferens didahului oleh soalan pemerhatian. Oleh sebab itu jika soalan pemerhatian berkenaan adalah dari jenis perbandingan, maka soalan inferens yang merujuknya juga mesti dalam bentuk perbezaan juga. Secara umumnya soalan inferens adalah mengikut acuan seperti berikut :


SOALAN + Kerana/sebab + JAWAPANContoh 1
Di dalam sebuah rumah terdapat empat kipas yang di pasang secara bersiri. Ketika semua kipas sedang berpusing, kipas yang ke-3 berhenti dengan tiba-tiba. Nyakan inferens anda.


A) Antara kemungkinan sebab yang boleh berlaku ialah :
1-Kipas rosak
2-Wayar kipas putus

B) Manakala sebab berikut TIDAK diterima iaitu :
1-Tiada elektrik
2-Fius rosak
3-Suiz rosak
4-Kipas ditutup

C) Jawapan yang mengikut acuan ialah :
-Kipas ke-3 berhenti berpusing kerana kipas berkenaan telah rosak
-Kipas ke-3 berhenti berpusing kerana wayar kipas berkenaan telah putus
 Contoh 2
Seorang bayi telah ditinggalkan oleh ibunya di ruang tamu seorang diri. Selepas beberapa ketika, bayi berkenaan telah menangis. Berikan inferens anda.

A) Antara kemungkinan sebab yang boleh berlaku ialah :
1-takut keseorangan
2-ternampak sesuatu yang menakutkannya
3-mahu minum susu
4-lapar
5-sakit

B) Manakala sebab berikut TIDAK diterima iaitu :
1-Bayi berkenaan suka menangis

C) Jawapan yang mengikut acuan ialah :
-Bayi perkenaan menagis kerana + kemungkinan 1
-Bayi perkenaan menagis kerana + kemungkinan 2
-Bayi perkenaan menagis kerana + kemungkinan 3
-Bayi perkenaan menagis kerana + kemungkinan 4
-Bayi perkenaan menagis kerana + kemungkinan 5 
  
Perlu diingat, inferens yang diberikan mestilah LOGIK dan berkaitan dengan soalan atau ransangan gambar yang diberikan di dalam soalan. Cari dan jawab soalan-soalan berkaitan inferens bagi menguatkan lagi pemahaman anda. Sebarang masalah boleh dikemukakan kepada Abang One.
Selamat belajar
Abang One.
Baca selengkapnya >>

Saturday, July 30, 2011

Menjawab Soalan KPS10

Salam kepada semua pengunjung celiksains.blogspot.com/. Pada kesempatan kali ini, Abang One akan menerangkan cara-cara untuk menjawab soalan definisi secara operasi. Adik-adik boleh merujuk kod KPS iaitu KPS10. Cara dan teknik yang diterangkan di dalam blog ini boleh juga digunakan oleh adik-adik untuk menjawab soalan-soalan sains bagi PMR dan SPM.

Secara umumnya, acuan bagi membuat definisi secara operasi adalah seperti berikut:


Apa ditunjukkan oleh ....X..... BB

atau 

Apa ialah ......X....... BB


Apa yang dimaksudkan ialah soalan. X ialah penambahan kepada pembolehubah BB, manakala BB selalunya merujuk kepada pembolehubah bergerakbalas. Perlu diingat bahawa definisi secara operasi bukanlah satu definisi biasa atau sekadar memberi maksud secara ilmiah. Definisi yang diberikan perlu mengambarkan atau menunjukkan sesuatu proses yang berlaku.

Contoh 1:
Berikan definisi secara operasi bagi Sodium hydroxide.
Apa = Sodium hydroxide
BB= Bacaan termometer
X = peningkatan / pertambahan / kenaikan dan lain-lain yang sesuai

Definisi secara operasi :
Sodium hydroxide ditunjukkan oleh peningkatan suhu larutan kepada 30 darjah selsius
 atau
 Sodium hydroxide ialah peningkatan suhu larutan kepada 30 darjah selsiusContoh 2:
Berikan definisi secara operasi bagi bahan Z.  

Apa = Bahan Z
BB= Mengkonduksi elektrik
X = Bahan / campuran dan lain-lain yang sesuai


Definisi secara operasi :
Bahan Z ditunjukkan oleh bahan yang tidak mengalirkan arus elektrik di dalam keadaaan pepejal dan cecair
atau
Bahan Z ialah bahan yang tidak mengalirkan arus elektrik di dalam keadaaan pepejal dan cecair

Hingga berjumpa lagi.
Abang One
Baca selengkapnya >>

Anda Mungkin Ingin Membaca :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...