Come With Hope, Back With Success."

Sunday, July 31, 2011

Soalan SPM


Salam untuk semua pelawat. Soalan di bawah disediakan sebagai latihan untuk calon-calon SPM. Sila baca soalan dengan teliti dan cuba cari jawapan bagi soalan di bawah. Selepas anda memperolehi jawapan yang anda rasakan betul, bolehlah anda menyemak jawapan anda di bahagian bawah.
(Jangan melihat jawapan sebelum ada mendapat jawapan yang anda rasakan betul)


Contoh 1
Sila lihat dan fahami rajah di atas kemudian jawab soalan-soalan berikut.


1-Namakan pembolehubah dimanipulasi?
..............................................................

2-Namakan pembolehubah bergerakbalas ?
..............................................................

3-Namakan pembolehubah dimalarkan ?
..............................................................

4-Bina satu hipotesis dari eksperimen di atas?
..............................................................

5-Apakah prinsip cahaya yang ditunjuk dalam eksperimen di atas ?

..............................................................


JAWAPAN
1-Ketebalan kanta
2-Jarak fokus
3-Jenis kanta
4-Semakin tebal jenis kanta, semakin dekat jarak fokus
5-Cahaya bergerak lurus
 

Soalan SPM

Salam untuk semua pelawat. Soalan di bawah disediakan sebagai latihan untuk calon-calon SPM. Sila baca soalan dengan teliti dan cuba cari jawapan bagi soalan di bawah. Selepas anda memperolehi jawapan yang anda rasakan betul, bolehlah anda menyemak jawapan anda di bahagian bawah.
(Jangan melihat jawapan sebelum ada mendapat jawapan yang anda rasakan betul)

Contoh 1
Sila lihat dan fahami rajah di atas kemudian jawab soalan-soalan berikut.

 1-Namakan struktur di atas?
..............................................................

2-Namakan bahagian R ?
..............................................................

3-Namakan bahagian S ?
..............................................................

4-Apakah nama proses bagi tindakan struktur di atas?
..............................................................

5-Apakah bahan utama untuk membuat struktur di atas di dalam makmal ?

..............................................................


JAWAPAN
1-Molekul sabun
2-Kepala hidrofilik (suka air)
3-Ekor hidrofobik (tidak suka air)
4-Saponifikasi
5-Garam dan minyak sawit

Soalan SPM

Salam untuk semua pelawat. Soalan di bawah disediakan sebagai latihan untuk calon-calon SPM. Sila baca soalan dengan teliti dan cuba cari jawapan bagi soalan di bawah. Selepas anda memperolehi jawapan yang anda rasakan betul, bolehlah anda menyemak jawapan anda di bahagian bawah.
(Jangan melihat jawapan sebelum ada mendapat jawapan yang anda rasakan betul)


Contoh 1
Sila lihat dan fahami rajah di atas kemudian jawab soalan-soalan berikut.
 
1-Namakan proses yang ditunjukkan di dalam rajah di atas?
..............................................................

2-Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasi ?
..............................................................

3-Berikan satu pembolehubah yang bergerakbalas ?
..............................................................

4-Bina hipotesis bagi eksperimen di atas?
..............................................................

5-Gas apakah yang dikumpul dalam eksperimen di atas ?

..............................................................


JAWAPAN
1-Fermentasi atau Penapaian
2-Suhu kelalang
3-Isipadu gas yang dikumpul selepas 10 minit
4-Semakin meningkat suhu kelalang, semakin bertambah 
    isipadu gas yang terkumpul selepas 10 minit.
5-Gas karbon dioksida
 

Soalan SPM

Salam untuk semua pelawat. Soalan di bawah disediakan sebagai latihan untuk calon-calon SPM. Sila baca soalan dengan teliti dan cuba cari jawapan bagi soalan di bawah. Selepas anda memperolehi jawapan yang anda rasakan betul, bolehlah anda menyemak jawapan anda di bahagian bawah.
(Jangan melihat jawapan sebelum ada mendapat jawapan yang anda rasakan betul)

 
Contoh 1
Sila lihat dan fahami rajah di atas kemudian jawab soalan-soalan berikut.
 
1-Namakan sistem yang ditunjukkan di dalam rajah di atas?
..............................................................

2-Namakan kelenjar X ?
..............................................................

3-Namakan kelenjar Y ?
..............................................................

4-Apakah fungsi kelenjar Y?
..............................................................

5-Namakan 4 lagi kelenjar selain X dan Y ?

..............................................................


JAWAPAN
1-Sistem endokrin
2-Pituitari
3-Ovari
4-Mengawal ciri seks sekunder bagi perempuan
5-Kelenjar tiroid, adrenal, testis, dan pankreas

Soalan PT3


Salam untuk semua pelawat. Saolan di bawah disediakan sebagai latihan untuk calon-calon PT3. Sila baca soalan dengan teliti dan cuba cari jawapan bagi soalan di bawah. Selepas anda memperolehi jawapan yang anda rasakan betul, bolehlah anda menyemak jawapan anda di bahagian bawah.
(Jangan melihat jawapan sebelum ada mendapat jawapan yang anda rasakan betul)

 
Contoh 1
Sila lihat dan fahami rajah di atas kemudian jawab soalan-soalan berikut.

1-Namakan jenis gerakbalas pada pucuk pokok?
..............................................................

2-Apakah gerakbalas yang ditunjukkan pada akar ?

..............................................................

3-Air telah disiram di sebelah kiri pokok, selepas 12 jam, akar pokok telah menghala ke arah air berkenaan. Apakah jenis gerakbalas berkenaan?
..............................................................

4-Apakah jenis bijih benih di atas?
..............................................................

5-Apakah keperluan asas bagi percambahan biji benih di atas?
..............................................................


JAWAPAN
1-Fototropism positif
2-Geotropism positif
3-Hidrotropism positif
4-Monokotiledon
5-Air, oksigen, suhu yang sesuai. (tanah dan cahaya tidak diperlukan semasa percambahan)

Soalan PT3

Salam untuk semua pelawat. Saolan di bawah disediakan sebagai latihan untuk calon-calon PT3. Sila baca soalan dengan teliti dan cuba cari jawapan bagi soalan di bawah. Selepas anda memperolehi jawapan yang anda rasakan betul, bolehlah anda menyemak jawapan anda di bahagian bawah.
(Jangan melihat jawapan sebelum ada mendapat jawapan yang anda rasakan betul)

Contoh 1
Sila lihat dan fahami rajah di atas kemudian jawab soalan-soalan berikut.


1-Namakan proses yang ditunjukkan di dalam rajah di atas?
..............................................................

2-Namakan hasil-hasil bagi proses di atas ?
..............................................................

3-Apakah tujuan proses di atas ?
..............................................................

4-Apakah kepentingan proses di atas kepada haiwan?
..............................................................

5-Apakah struktur pada tumbuhan yang mengangkut air dan makanan ?

..............................................................JAWAPAN
1-Proses fotosintesis
2-Gas oksigen, kanji, wap air
3-Tumbuhan menghasilkan makanan
4-Membekalkan makanan kepada haiwan
5-Mengangkut air-xylem, makanan-floem