Come With Hope, Back With Success."

Sunday, July 31, 2011

Soalan PT3

Salam untuk semua pelawat. Saolan di bawah disediakan sebagai latihan untuk calon-calon PT3. Sila baca soalan dengan teliti dan cuba cari jawapan bagi soalan di bawah. Selepas anda memperolehi jawapan yang anda rasakan betul, bolehlah anda menyemak jawapan anda di bahagian bawah.
(Jangan melihat jawapan sebelum ada mendapat jawapan yang anda rasakan betul)

Contoh 1
Sila lihat dan fahami rajah di atas kemudian jawab soalan-soalan berikut.


1-Namakan proses yang ditunjukkan di dalam rajah di atas?
..............................................................

2-Namakan hasil-hasil bagi proses di atas ?
..............................................................

3-Apakah tujuan proses di atas ?
..............................................................

4-Apakah kepentingan proses di atas kepada haiwan?
..............................................................

5-Apakah struktur pada tumbuhan yang mengangkut air dan makanan ?

..............................................................JAWAPAN
1-Proses fotosintesis
2-Gas oksigen, kanji, wap air
3-Tumbuhan menghasilkan makanan
4-Membekalkan makanan kepada haiwan
5-Mengangkut air-xylem, makanan-floem