Come With Hope, Back With Success."

Sunday, July 31, 2011

Soalan SPM


Salam untuk semua pelawat. Soalan di bawah disediakan sebagai latihan untuk calon-calon SPM. Sila baca soalan dengan teliti dan cuba cari jawapan bagi soalan di bawah. Selepas anda memperolehi jawapan yang anda rasakan betul, bolehlah anda menyemak jawapan anda di bahagian bawah.
(Jangan melihat jawapan sebelum ada mendapat jawapan yang anda rasakan betul)


Contoh 1
Sila lihat dan fahami rajah di atas kemudian jawab soalan-soalan berikut.


1-Namakan pembolehubah dimanipulasi?
..............................................................

2-Namakan pembolehubah bergerakbalas ?
..............................................................

3-Namakan pembolehubah dimalarkan ?
..............................................................

4-Bina satu hipotesis dari eksperimen di atas?
..............................................................

5-Apakah prinsip cahaya yang ditunjuk dalam eksperimen di atas ?

..............................................................


JAWAPAN
1-Ketebalan kanta
2-Jarak fokus
3-Jenis kanta
4-Semakin tebal jenis kanta, semakin dekat jarak fokus
5-Cahaya bergerak lurus