Come With Hope, Back With Success."

Sunday, July 31, 2011

Soalan SPM

Salam untuk semua pelawat. Soalan di bawah disediakan sebagai latihan untuk calon-calon SPM. Sila baca soalan dengan teliti dan cuba cari jawapan bagi soalan di bawah. Selepas anda memperolehi jawapan yang anda rasakan betul, bolehlah anda menyemak jawapan anda di bahagian bawah.
(Jangan melihat jawapan sebelum ada mendapat jawapan yang anda rasakan betul)


Contoh 1
Sila lihat dan fahami rajah di atas kemudian jawab soalan-soalan berikut.
 
1-Namakan proses yang ditunjukkan di dalam rajah di atas?
..............................................................

2-Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasi ?
..............................................................

3-Berikan satu pembolehubah yang bergerakbalas ?
..............................................................

4-Bina hipotesis bagi eksperimen di atas?
..............................................................

5-Gas apakah yang dikumpul dalam eksperimen di atas ?

..............................................................


JAWAPAN
1-Fermentasi atau Penapaian
2-Suhu kelalang
3-Isipadu gas yang dikumpul selepas 10 minit
4-Semakin meningkat suhu kelalang, semakin bertambah 
    isipadu gas yang terkumpul selepas 10 minit.
5-Gas karbon dioksida