Come With Hope, Back With Success."

Monday, March 28, 2011

KPS: Komunikasi


Salam untuk semua pelawat celiksains.blogspot.com/
Pada post kali ini, Cikgu akan menerangkan pula tentang kemahiran berkomunikasi

Komunikasi merupakan cara untuk mengemukakan idea atau menyampaikan maklumat dalam pelbagai bentuk seperti :
Lisan, tulisan, lukisan, model, jadual, graf, gambarajah, carta, peta, simbol, persamaan matematik dan sebagainya.

Di antara komunikasi yang biasa ditekankan di peringkat PMR dan SPM ialah komunikasi menggunakan graf. Komunikasi jenis lain banyak digunakan semasa menjalankan eksperimen.

Kepentingan Berkomunikasi
1-Menyampai idea, perasaan, dan keperluan kepada orang lain
2-Menguasai cara yang pelbagai bagi menyampaikan maklumat
3-Maklumat perlu jelas, tepat dan ringkas
4-Menyusun dan menyisih data dengan kemas dan teratur

Rajah di bawah menunjukkan komunikasi menggunakan graf.



Rajah di bawah menunjukkan komunkasi secara rajah.





Sekian untuk kali ini.
Sehingga berjumpa lagi.
Cikgu Nordin