Come With Hope, Back With Success."

Monday, March 28, 2011

KPS: Komunikasi


Salam untuk semua pelawat celiksains.blogspot.com/
Pada post kali ini, Cikgu akan menerangkan pula tentang kemahiran berkomunikasi

Komunikasi merupakan cara untuk mengemukakan idea atau menyampaikan maklumat dalam pelbagai bentuk seperti :
Lisan, tulisan, lukisan, model, jadual, graf, gambarajah, carta, peta, simbol, persamaan matematik dan sebagainya.

Di antara komunikasi yang biasa ditekankan di peringkat PMR dan SPM ialah komunikasi menggunakan graf. Komunikasi jenis lain banyak digunakan semasa menjalankan eksperimen.

Kepentingan Berkomunikasi
1-Menyampai idea, perasaan, dan keperluan kepada orang lain
2-Menguasai cara yang pelbagai bagi menyampaikan maklumat
3-Maklumat perlu jelas, tepat dan ringkas
4-Menyusun dan menyisih data dengan kemas dan teratur

Rajah di bawah menunjukkan komunikasi menggunakan graf.Rajah di bawah menunjukkan komunkasi secara rajah.

Sekian untuk kali ini.
Sehingga berjumpa lagi.
Cikgu Nordin