Come With Hope, Back With Success."

Tuesday, May 3, 2011

SPM : KPS09

SPM : Kemahiran Mengawal Pembolehubah

Salam untuk semua pengunjung dan semua calon-calon SPM. Pada kali ini Abang One akan memaparkan soalan bagi menguji KPS09 iaitu Kemahiran mengawal pembolehubah.

Sila perhatikan soalan di bawah dan buat rujukan berkaitan nota kemahiran mengawal pembolehubah di dalam post Abang One sebelum ini.


Q1. Rajah 2.1 dan 2.2 merupakan eksperimen bagi mengkaji tindak balas  eksotermik.SP
Nyatakan satu pembolehubah dimanupulasi dalam eksperimen di atas.
Berikut adalah contoh-contoh jawapan calon
1-Suhu air
2-Jenis air
3-Tindakbalas eksotertermik
4-Serbuk sodium
5-Suhu air
6-Bacaan termometer
7-Kehadiran bendasing
8-Mengkaji tindakbalas eksotermik
9-Kerhadiran serbuk sodium
10-Kehadiran garam
11-Perubahan suhu air
12-Termometer
13-Jenis air yang digunakan
14-Jenis bahan
15-Jenis suhu

Ulasan Abang One
Di bawah adalah jawapan-jawapan yang hampir tepat:
4-Serbuk Sodium-Tidak diterima kerana ia tidak lengkap
7-Kehadiran bendasing-Tidak sesuai-umum
9-Kehadiran serbuk sodium-Jawapan tepat
10-Keharidan garam-Tidak sesuai-umum
14-Jenis bahan-Tidak sesuai umum

Kesimpulannya, jawapan ke-9 lebih menepati kehendak soalan. Anda perlu meneliti syarat-syarat-syarat ketika menulis pembolehubah. Ramai calon merasakan jawapan yang diberi adalah betul tetapi hakikatnya ia tidak menepati kehendak soalan.

Selamat belajar.
Abang One

Anda Mungkin Ingin Membaca :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...