Come With Hope, Back With Success."

Wednesday, April 13, 2011

SPM : KPS04

SPM : Kemahiran Membuat Inferens

Salam untuk semua pengunjung dan calon-calon SPM 2011.
Pada kali ini Abang One akan memaparkan satu soalan bagi menguji KPS iaitu kemahiran 04-Membuat inferens.

Sila perhatikan soalan di bawah dan buat rujukan berkaitan kemahiran membuat inferens di dalam post Abang One sebelum ini.


Q1. Rajah 2.1 dan 2.2 merupakan eksperimen bagi mengkaji tindak balas  eksotermik.
Nyatakan satu inferens bagi eksperimen di atas.

Berikut adalah sontoh jawapan calon.
1-Mengkaji tindakbalas eksotermik dengan sodium
2-Kehadiran bendasing menyebabkan suhu berubah
3-untuk menguji kesan sodium ke atas suhu
4-Untuk mengkaji kehadiran bendasing terhadap rod kaca
5-Jika air dicampur sodium suhu akan meningkat
6-Menyiasat hubungan suhu terhadap eksotermik
7-Suhu air meningkat disebabkan sodium
8-Eksperimen untuk mengkaji tindakbalas eksotermik
9-Larutan natrium mempengaruhi shu
10-Mengkaji tindakbalas sodium dalam air
11-Semakin banyak bendasing semakin tinggi suhu
12-Kerana campuran sodium
13-Perubahan suhu
14-Untuk mengkaji serbuk yang dicampur
15-Jika sodium dimasukan dalam air suhu akan meningkat

Ulasan Abang One
Hanya jawapan 7 yang lebih mirip kepada jawapan sebenar. Jawapan 5 masih tidak tepat kerana kenyataan "Suhu air meningkat disebabkan sodium" adalah berbentuk umum.

Jawapan 2-Kehadiran bendasing menyebabkan suhu berubah tidak boleh diterima kerana cara penulisan inferens yang tidak tepat dan maklumat yang umum. Jawapan 5 dan 15 lebih mirip kepada jawapan hipotesis.

Cara yang betul menulis inferens ialah dengan mengikut acuan di bawah :

............IS............ kerana / sebab ....SM......

IS: Isi soalan / Maklumat utama
SM: Sebab musabab dari IS


Jika diperhatikan dari acuan di atas jawapan yang mungkin timbul adalah seperti berikut :
Suhu air rajah 1.2 meningkat kerana / sebab ...................IN........................ ataupun penulisan yang berlawanan.


Jawapan-jawapan bentuk lain juga diterima sebagai jawapan betul dengan syarat jawapan berkenaan mempunyai dua keadaan iaitu soalan + sebab musabab. Sebenarnya cara penulisan inferens adalah pelbagai. Abang One memberikan acuan di atas agar calon-calon berpegang teguh kepada keperluan inferens itu sendiri. Dengan kata lain jika acuan ini diikuti, risiko untuk membuat kesalahan adalah cukup rendah manakala cara lain lebih mudah tersasar dari kehendak soalan.

Sekian untuk kali ini. Selamat belajar.
Abang One

Anda Mungkin Ingin Membaca :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...